Sdružení taoistického tai chi v České republice nezisková dobrovolnická organizace

Vliv taoistického tai chi na zdraví

Na YouTube kanálu Mezinárodního sdružení taoistického tai chi - https://www.youtube.com/user/ITTCS - je zveřejněno mnoho videí, ve kterých lidé mluví o vlivu praktikování taoistického tai chi na fyzické i psychické zdraví. Většina videí je v angličtině, některá jsou opatřena titulky, někdy i ve více jazycích. Video Our Founder Master Moy demonstrates Taoist Tai Chi arts má titulky v češtině a video Taoist Tai Chi arts: A moving meditation for body, mind and spirit ve slovenštině.

Z odborného tisku

Tai chi může pomoci lidem vyrovnat se s nemocemi spojenými se stárnutím

O tai chi se říká, že zlepšuje rovnováhu a ohebnost. List The Guardian konstatoval, že podle srovnávacích studií může Tai chi pomoci ulehčit příznaky některých nemocí čtvrtého věku jako je rakovina, infarkt, artritida a chronická bronchitida. Uvádí, že záleží na jednotlivých osobách a stylu cvičení. Shrnuje, že zůstávat aktivní a cvičit v rámci tělesných možností zlepšuje kondici v každém věku.

Srovnávací studie provedly týmy University of British Columbia a University of Toronto v Kanadě. Zhodnotili celkem 24 odborných studií v anglické literatuře věnované čtyřem výše uvedeným nemocem u lidí ve věku 60 až 70 let. Odborné studie zjistily různé tělesné a psychické výsledky cvičení tai chi.

Fyzické:

Psychické:

Srovnávací studie shrnula, že „předložené výsledky odborných studií ukázaly příznivý vliv tai chi na zlepšení tělesného výkonu a že tento typ cvičení může být provozován lidmi s mnoha chronickými nemocemi včetně chronické bronchitidy, artrózy a poinfarktových stavů“. Ještě více pozitivní a zlepšující vliv na fyzický i psychický stav má tai chi, pokud nás jeho cvičení

Zdroj: NHS choises

Účinky cvičení tai chi na fyzické a psychologické zdraví vysokoškolských studentů

206 studentů ve věku od 16 do 25 let bylo náhodně rozděleno do dvou skupin, každá skupina měla 103 studentů. Studenti v kontrolní skupině byli požádáni, aby zachovali stejnou míru pohybové aktivity tak, jak jsou zvyklí. Studenti ve druhé skupině podstoupili trénink tai chi navíc ke své běžné fyzické aktivitě. Hodnocení fyzických a psychologických parametrů bylo na začátku studie, pak ve 13. a 25. týdnu.

Ve srovnání s kontrolní skupinou vykazovala skupina studentů cvičících tai chi významné zlepšení ve flexibilitě a v rovnováze. V ostatních sledovaných parametrech (krevní tlak, srdeční tep, kvalita spánku) nebyly zaznamenány významné rozdíly. Autoři uvádějí, že je potřeba udělat další výzkumy s většími skupinami a po delší dobu.

Zdroj: Plos One Journal

Tai chi zlepšuje rovnováhu a zvládání pohybu u parkinsoniků

Doktor P. Wayne ve svém článku upozorňuje na zprávu ze seriózního časopisu New England Journal of Medicine, který uvádí výsledky Oregonského výzkumného ústavu, kde zkoumali 195 pacientů v lehkém až středně závažném stádiu Parkinsonovy nemoci. Pacienti dvakrát týdně půl roku chodili ve třech skupinách na tai chi, posilování a strečink. Nejlepších výsledků dosáhli pacienti cvičící tai chi – rovnováha u nich byla dvakrát lepší než u skupiny zaměřené na posilování a čtyřikrát lepší než u cvičenců strečinku. U absolventů tai chi docházelo k méně pádům a zpomalilo se zhoršování pohyblivosti. Tai chi se také ukázalo jako nejbezpečnější forma cvičení.

Tyto výsledky o zlepšení kvality života pacientů i jejich partnerů potvrdily další dvě menší studie. Tai chi lze tedy doporučit jako doplňující terapii pro parkinsoniky.

Od zveřejnění studie vznikla v USA řada skupin vyučujících tai chi a prospěšnost cvičení podpořila i Národní nadace pro parkinsonismus.

Doktor Wayne vypracoval dvanáctitýdenní program cvičení tai chi pro parkinsoniky a je i autorem knihy na toto téma. Zahájil také studii v harvardských fakultních nemocnicích. Připomíná, že kromě zlepšení rovnováhy posiluje tai chi i další části těla a zmírňuje stres a úzkost.

Zdroj: Harvard Health Publications

Tai chi a zánět prsu po léčbě karcinomu

Výsledky pětileté studie uskutečněné na UCLA (Kalifornská univerzita) ukázaly, že pacientky po léčbě rakoviny prsu méně trpěly zánětem, k němuž přispívá nespavost. Ženy po léčbě často sužuje nespavost, na kterou má tai chi blahodárné účinky, neboť snižuje vylučování stresového hormonu. Zánět může u nemocných vést k relapsu (návratu onemocnění).

Linda Tucker zoufale hledala nějakou terapii na svoji nespavost. Rozhodla se, že se zařadí do studie prof. Irwina. „Řekla jsem si, že to je snad nějaký vtip, že tohle nemůže fungovat. Ale po dvou cvičeních začala nespavost mizet. Cítila jsem veliký klid“, uvádí.

Kratší studie se zabývala vlivem tai chi na kognitivní funkce (slovní vyjadřování, paměť) u pacientů po chemoterapii. I zde se cvičení tai chi projevilo pozitivně, neboť se pokládá za „meditaci v pohybu“, a jakýkoli druh meditace zlepšuje soustředění, tedy i paměť a slovní projev.

Zdroj: Medical Xpress

Dlouholeté cvičení tai chi zlepšuje kognitivní funkce u starších lidí

Nedávná studie prokázala souvislost mezi dlouhodobým praktikováním tai chi a uchováním kognitivních funkcí u zdravých dospělých. Je to důležité zjištění, protože pokles kognitivních schopností u starších osob je významný a je zdrojem obav z hlediska veřejného zdraví.

Do srovnávací studie byli na jedné straně zařazení lidé cvičící tai chi 25 a více let a na druhé straně začátečníci, kteří byli požádáni, aby cvičili dvakrát týdně po dobu šesti měsíců. Studie se účastnili zdraví jedinci ve věku od 59 do 70 let.

Pro hodnocení kognitivních schopností (jako např. vizuální pozornost, verbální pracovní paměť, verbální pozornost, rychlost zpracování informací, rychlost vybavování) byla použita celá baterie testů. Z vyhodnocení výsledků testů vyplývá, že lidé dlouhodobě praktikující tai chi vykazují statisticky významně lepší skóre jak ve všech šesti měřených ukazatelích, tak v celkovém ukazateli, který shrnuje všechny hodnocené kognitivní funkce.

Jeden z autorů uvádí, že se jedná o první takovou studii, která srovnává vliv dlouhodobého a krátkodobého pravidelného cvičení tai chi na kognitivní zdraví lidí ve vyšším věku. Výsledky studie hovoří ve prospěch dlouhodobého cvičení.

Zdroj: Digital Journal a Global Advances in Health and Medcine

© STTC ČR 2012—2019