Sdružení taoistického tai chi v České republice nezisková dobrovolnická organizace

O nás

Mistr Moy Lin-shin, zakladatel Mezinárodního sdružení taoistického tai chi

Moy Lin-shin Mistr Moy vedl Sdružení více než třicet let — až do své smrti na jaře roku 1998. Dodnes je jeho práce vzorem a základem všech našich aktivit.

V mládí trpěl pan Moy vážnými zdravotními problémy. Obnovil své zdraví pomocí studia tai chi, Lok Hup Ba Fa, taoistické meditace a dalších vnitřních taoistických umění. Díky tomu pochopil, jak velké možnosti mají tato umění pro zlepšování zdraví a zmírnění utrpení. Slíbil, že zpřístupní taoistická vnitřní umění všem lidem, kteří se je budou chtít učit. Z tohoto důvodu vyvinul jedinečnou formu tai chi, kterou nazval taoistické tai chi. Do názvu formy zařadil slovo „taoistické“ proto, aby zdůraznil, že toto umění vychází z taoistických tradic.

Pan Moy dlouhá léta různými cestami přispíval k šíření taoistických znalostí. Po komunistické revoluci byl donucen opustit taoistický klášter v Číně a odejít do Hongkongu, kde pomáhal při zakládání několika taoistických organizací. V roce 1970 odjel do Kanady, kde usilovně podporoval taoistická učení a popularizoval umění taoistického tai chi, do kterého promítl více než padesát let svých zkušeností a znalostí vnitřních taoistických umění.

Mistr Moy založil tři mezinárodní organizace: Sdružení taoistického tai chi, Institut taoismu Fung Loy Kok a Akademii Gei Pang Lok Hup. Tyto organizace se zaměřují na pomoc druhým především praktikováním taoistických hodnot, studiem taoismu a vyučováním taoistických umění a filozofie.

Osobní příklad nesobeckého dávání a soucitu Mistra Moye pomáhá mnoha ženám a mužům všech věkových kategorií žít plnější, produktivnější život a hloubka jeho porozumění taoistickým uměním obnovila mnoho ze ztracené moudrosti starých taoistických mistrů.

© STTC ČR 2012—2019