Sdružení taoistického tai chi v České republice nezisková dobrovolnická organizace

O nás

Cíle a úkoly

Sdružení jako celek je založeno na těchto čtyřech základních principech:

Zpřístupnit taoistické tai chi všem

Sdružení taoistického tai chi usiluje o uvedení taoistického tai chi do každého společenství lidí, aby všichni, kteří si to přejí, mohli pocítit jeho mnohostranný prospěch.

Propagovat zdravotní účinky taoistického tai chi

Pokud se taoistické tai chi cvičí pilně, zušlechťuje tělo i mysl, navrací a zachovává zdraví. Naše úsilí směřuje k lepšímu poznání a pochopení tohoto prospěchu s cílem rozvoje fyzického, duševního i duchovního zdraví společnosti.

Rozvíjet kulturní výměnu

Prostřednictvím taoistického tai chi a dalších činností usilujeme o zpřístupnění bohatství čínské kultury, čímž rozvíjíme lepší porozumění a úctu mezi lidmi.

Pomáhat druhým

Podstatou taoistického tai chi je soucítění. Naše základní dobročinná orientace je v souladu s taoistickými hodnotami nesobeckosti a služby druhým. Naší inspirací je příklad daný zakladatelem Mistrem Moy Lin-shinem, který zasvětil svůj život pomáhání druhým bez hledání výhod pro sebe. Z tohoto důvodu jsou všichni instruktoři dobrovolníci a Sdružení funguje jako nezisková organizace. Je-li to možné, rozvíjíme ve společnosti různé formy charitativní činnosti.

© STTC ČR 2012—2019