Sdružení taoistického tai chi v České republice nezisková dobrovolnická organizace

Vítejte

na domovských stránkách Sdružení taoistického tai chi v České republice.

Upřednostňujeme zdraví a bezpečnost

Vážení členové našeho Sdružení a zájemci o Taoistické tai chi,

z důvodu zhoršené epidemiologické situace jsme byli nuceni přerušit podzimní venkovní cvičení i plány na brzký návrat do tělocvičen. I když jsme v této chvíli opět fyzicky odděleni, povzbuzujeme všechny, aby nadále prohlubovali své praktikování Taoistického tai chi v osobní rovině. Vedle každodenního domácího cvičení se scházíme také online, abychom trénovali chanting a sdíleli zkušenosti, informace a zprávy vycházející z tradice našeho Sdružení. Organizujeme také online setkání na místní, regionální i celorepublikové úrovni.

Až se situace zlepší, budeme připraveni a opět se spolu osobně potkáme. Mezitím nám domácí praxe pomáhá kultivovat naši rovnováhu, klid, sílu, odolnost, soucit a radost. Tato situace nám také pomáhá najít trpělivost.

Jsme si vědomi, že se situace spojená s nákazou COVID-19 neustále vyvíjí a mění. Cílem našeho Sdružení je přinášet zdraví jednotlivcům i společnosti v tom nejširším smyslu slova, a proto je a bude naší nejvyšší prioritou bezpečnost všech našich členů. Důvodem je fakt, že je mezi námi v tomto směru mnoho zranitelných. Proto postupujeme velmi rozvážně a jsme a budeme opatrní při obnovování našich hromadných aktivit.

Každý den pracujeme na rozvoji a péči o naši organizaci. Tento rok slavíme 50. výročí a v průběhu let jsme si vybudovali pevný základ. Až přijde čas a opět se budeme moci potkávat, budeme silnější než kdy jindy.

O dalších podrobnostech se můžete informovat u vašeho instruktora nebo emailem u regionálních výborů:

Ostravský region: vop@taoist.cz
Region Vysočina: vpv@taoist.cz
Region Čechy: vpc@taoist.cz
Pražský region: vpp@taoist.cz

Děkujeme za vaší podporu a trpělivost. Klidný podzim, dobrou náladu a pevné zdraví vám za Národní výbor Sdružení taoistického tai chi v ČR přeje

František Šmejda
předseda STTC ČR, z.s.

P.S.:
Video Individuální cvičení
Mistr Moy Lin Shin ukazuje sestavu 108 pohybů

Naše nezisková dobrovolnická organizace přináší Taoistické tai chiTM vnitřní umění pro zdraví a další zdraví zlepšující taoistická umění co nejširší veřejnosti. V současné době se taoistické tai chi praktikuje v 25 zemích světa. Sdružení taoistického tai chi v České republice je zapsaným spolkem a je registrováno u Ministerstva vnitra od roku 1993.

Zdravotní účinky taoistického tai chi nejsou pouhou teorií: v dokumentech, kde jsou shrnuty výsledky zdravotního dotazování, si můžete přečíst, jaké změny a zlepšení ve svém fyzickém a psychickém stavu zaregistrovali ti, kteří se tomuto cvičeni věnují pravidelně.
Vyhodnocení zdravotního dotazníku v ČR
Vyhodnocení zdravotního dotazníku ve 26 zemích (anglicky)

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Facebook

Dotazy ohledně Sdružení TTC posílejte na info@taoist.cz

Připomínky k webu posílejte na webmaster@taoist.cz

© STTC ČR 2012—2020